Bodywork

Obaja sme si prešli výcvikom „sexological bodywork“ u Josepha Kramera Ph.D. a školou „celostní smyslná masáž“ (tantrická) v Čechách u Denisy Říhy Palečkové & Richarda Vojíka. Na Slovensku sa snažíme ukázať jemným spôsobom netabuizovaný pohľad na sex a priniesť tak ľuďom do tela väčšiu slobodu, citlivosť, radosť a potešenie. Sme partnermi, masírujeme, vedieme spolu workshopy a venujeme sa sexuálnej terapii i terapii partnerstva.

Sexuologická práca s telom – SB – sexological bodywork

Pracujeme v oblasti, ktorá u nás zatiaľ nemá zázemie ako napríklad v Čechách, Švajčiarsku, Nemecku, Amerike, či Austrálii. Spolu s ďalšími prinášame SB na Slovensko. Snažíme sa nastaviť a udržať nový štandard zameraný na pomoc klientom.
Naše pole pôsobnosti sa nachádza niekde medzi psychoterapeutom, masérom a sexuológom (s ktorými môžme spolupracovať navzájom). Vynikáme tým, že sa zameriavame na navrátenie pozornosti aj citlivosti späť do tela. Zároveň aktívna práca s telom urýchľuje čas transformačného procesu v ňom oproti práci iba bez dotykových terapii.

Riešime napríklad:

  • Prehĺbenie telesných pocitov
  • Uvoľňovanie a odbúranie sexuálnych blokov a traum
  • Zlepšenie intímneho prežívania
  • Oživenie citlivosti v tele aj pohlaví
  • Liečenie jaziev
  • Vaginalne mapovanie
  • Uvoľňovanie či posilnenie panvového dna
  • A veľa iného

Zameriavame sa na navrátenie do prirodzeného stavu , ktoré telo dokáže samo dosiahnuť svojou múdrosťou a za pomoci rokmi overených jemných techník. Dostať sa do stavu bez obmedzenia náporu spoločnosti, cirkvi, rodiny, výchovy, školstva, nepríjemných emočných/fyzických zážitkov, atď, pri ktorých vzniká mnoho blokov (liečenie vnútorného dieťaťa). Žiadne prečítané informácie nás neposunú v živote vpred tak, ako osobná prežitá skúsenosť.

Využívajú sa dotyky so špecifickým zámerom (uvoľnenie, nabudenie, vzrušenie,…) a práca s dychom, ktoré sa nám dostávajú pri aktívnom prijímaní, alebo rôznych masážach.

SB zahŕňa veľmi širokú paletu problémov, na ktoré po čase vedome zabudneme a ostávajú uložené v tele a podvedomí. Znecitlivieme a už si nevšímame, kde sú naše problémové miesta. Len aby sme mohli napríklad naďalej chodiť do práce a starať sa o rodinu. Tie najhlavnejšie sú: jazvy po pôrode či operáciách, rôzne stresy a emočné nátlaky v rámci tela ako je napríklad zneužívanie, znásilnenie a iné traumy. Na druhej strane spadajú sem aj pozitívne veci, napríklad naučiť sa či zažiť niečo nové.

Veľa problémov sa dá vyriešiť na vedomej úrovni u psychoterapeuta či psychológa, ale to nám vyrieši iba „hlavu“. Pocity či automatické reakcie tela na určité situácie môžu pretrvávať. Tu dokáže pomôcť sexuologická práca s telom, ktorá pracuje na hlbokých úrovniach a zasahuje až do podvedomia.

S čím nám môže SB napríklad pomôcť:

Bolestivý sex, slabá erekcia či predčasná ejakulácia, necitlivosť alebo znížená citlivosť pohlaví (aj tela v rámci jaziev), prijatie vlastného tela, závislosť na porne, neschopnosť dosiahnutia orgazmu, traumy a sexuálne zneužívanie, pocity hanby a viny v rámci vlastného tela, problémy so sexualitou vo vzťahu, uvoľnenie aj posilnenie panvového dna, úzkosť z potešenia, strach čí stres v tejto oblasti,…

Ako prebiehajú sedenia

Práca prebieha formou poradenstva, rozhovorov kde preberieme s klientom jeho život a dopracujeme sa až k tomu, čo by mohlo obmedzovať jeho plné a slobodné prežívanie v tele. Pokračuje to cvičeniami a priamym dotykom či masážami, všetko je vedené s rešpektom a úctou. Dotyk je len jednosmerný, teda od terapeuta ku klientovi a terapeut ostáva vždy oblečený. Tak, ako pri klasickej masáži. Táto hranica sa vždy rešpektuje a v rámci toho je potom veľká sloboda a bezpečie pre klienta. Informovaný súhlas klienta pred každým krokom v terapii je samozrejmosťou, tak isto ako profesionálna mlčanlivosť.
Ďalšie možnosti sú vzdelávanie skupín (workshopy, kurzy) a vzdelávanie párov. Napríklad ako sa viac prepojiť s partnerom. Učenie rozdielneho prístupu z pohľadu muža a z pohľadu ženy (v rámci komunikácie, dotykov alebo masáží), alebo koučovanie ako navzájom využívať techniky SB a preniesť ich do spálne.

 

Chcem skúsiť individuálne sedenie